Náš kolektív

PaedDr. Renáta Gumanová

riaditeľka MŠ

PaedDr. Silvia Maľuková

zástupkyňa RŠ, 7. trieda

motyle.msbajkalska@gmail.com

Eva Lišková

zástupkyňa RŠ, 4. trieda

vcelicky.msbajkalska@gmail.com

Mgr. Klaudia Žulová

1. trieda

slnecnice.msbajkalska@gmail.com

Zuzana Sitarčíková

1. trieda

slnecnice.msbajkalska@gmail.com

Marika Majirošová

2. trieda

lienky.msbajkalska@gmail.com

Mgr. Monika Molitorisová

2. trieda

lienky.msbajkalska@gmail.com

Danka Herkeľová

3. trieda

mravceky.msbajkalska@gmail.com

Mgr. Petra Džerengová

3. trieda

mravceky.msbajkalska@gmail.com

Eva Lišková

zástupkyňa RŠ, 4. trieda

vcelicky.msbajkalska@gmail.com

Lucia Strelcová

4. trieda

vcelicky.msbajkalska@gmail.com

Lenka Stanková

5. trieda

kvetinky.msbajkalska@gmail.com

Zuzana Vargová

5. trieda

kvetinky.msbajkalska@gmail.com

Mgr. Diana Nezbedová

ambasádorka pre outdoorové vzdelávanie, 6. trieda

slniecka.msbajkalska@gmail.com

Mgr. Daniela Fabianová

6. trieda

slniecka.msbajkalska@gmail.com

PaedDr. Silvia Maľuková

zástupkyňa RŠ, 7. trieda

motyle.msbajkalska@gmail.com

Katarína Grigerová

7. trieda

motyle.msbajkalska@gmail.com

PaedDr. Renáta Gumanová

bazén

Jana Sekerecová

bazén