Platby za mesiace JÚL a AUGUST 2024

Školné: 34€/ 1mesiac (platí za celý mesiac) .

Predškoláci v školskom roku 2023/2024 školné neplatia.

Platba stravného v mesiacoch júl a august sa nemení.

Klasický stravník – suma 2,10 Eur na deň plus 8 Eur réžia

Stravník s dotáciou (predškoláci, HN) – suma 0,70 Eur na deň plus 8 Eur réžia

Stravník celiakia – suma 2,50 Eur na deň plus 8 Eur réžia

Stravník – celiakia s dotáciou  – suma 1,10 Eur plus 8 Eur réžia

 

Príklad: klasický stravník – dieťa, bude chodiť v júli 10 dní do škôlky:  2,10 x 10 dní plus 8 Eur = 29 Eur na mesiac júl.

Na režijné náklady prispieva rodič/zákonný zástupca dieťaťa, ak v mesiaci bolo odobraté aspoň 1 jedlo.

Posted in .