Tel: 051/ 77 19 609

Aktuálne oznamy

Platby za mesiace JÚL a AUGUST 2024

Školné: 34€/ 1mesiac (platí za celý mesiac) . Predškoláci v školskom roku 2023/2024 školné neplatia. Platba stravného v mesiacoch júl a august sa nemení. Klasický stravník - suma…

Dôležitý oznam

Vážení rodičia,  oznamujeme Vám, že v našej materskej škole máme potvrdený prípad výskytu infekčného ochorenia - hepatitídy typu A u dieťaťa zo dňa 31.5.2024. Žiadame všetkých…

Projekty

Náš kolektív

PaedDr. Renáta Gumanová

riaditeľka MŠ

PaedDr. Silvia Maľuková

zástupkyňa RŠ, 7. trieda

motyle.msbajkalska@gmail.com

Eva Lišková

zástupkyňa RŠ, 4. trieda

vcelicky.msbajkalska@gmail.com

Mgr. Klaudia Žulová

1. trieda

slnecnice.msbajkalska@gmail.com

Zuzana Sitarčíková

1. trieda

slnecnice.msbajkalska@gmail.com

Marika Majirošová

2. trieda

lienky.msbajkalska@gmail.com

Mgr. Monika Molitorisová

2. trieda

lienky.msbajkalska@gmail.com

Danka Herkeľová

3. trieda

mravceky.msbajkalska@gmail.com

"Všetko čo robíme je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala"

Matka Tereza

 

Bude nám cťou, ak prijmete pozvanie na malé kvapky prekvapení a zážitkov Materskej školy Bajkalská 31 v Prešove, ktoré už štyri ďesaťročia obohacujú životy našich detí. Každá kvapka úcty, vďaky a radosti, lásky a porozumenia sa znásobí, ak sa budete tešiť spolu s nami.

PaedDr. Renáta Gumanová