O odpade sa učia už aj škôlkari

Radi by sme vám predstavili

ojedinelý projekt

v partnerskej

spolupráci so spol. KOSIT a.s.

a Mestom Košice –

Modelové škôlky – Škôlka Ježka Separka.

Vďaka spolupráci s riaditeľkami Materských škôl

(MŠ) Muškátová, Šafárikova a

Nešporova vznikol v školskom roku 2011/2012

manuál resp. metodická pomôcka

zameraná na Environmentálnu výchovu

pre 5-6 ročné deti.

Do výchovno-vzdelávacieho programu detí v predškolskom veku

sa po prvýkrát dostáva komplexná problematika separovania odpadov,

samozrejme s ohľadom na ich vek.

Manuál „Škôlka Ježka Separka“ obsahuje na každý mesiac učebný text

o plaste, skle, papieri, kove či inom odpade a tiež aktivity a

činnosti pre deti.

Súčasťou vzdelávacieho balička je aj maňuška Ježka Separka,

maskota separovaného odpadu, cd s pesničkami,

knižka Dobrodružstvá Ježka Separka a iný propagačný materiál.

 

Cieľom projektu je vzbudiť záujem o

ochranu životného prostredia

už u tých najmenších.

Viac na: http://www.nadaciakosit.org/projekt-skolka-jezka-separka/

Plán aktivít na šk. rok 2016/2017


Mesiac

Aktivity

II/2018

„Ježko Separko sa predstavuje“

 • Bábkové divadlo: „Ježko Separko a pomocníci“
 • Čo je odpad? – druhy odpadového materiálu (plast, papier, nebezpečný odpad, kov).

 

III/2018

Odpadový materiál – PLAST

 • Text manuálu
 • Zhotovenie výtvorov z plastových fliaš, farebných vrchnákov, téglikov
 • Zber plastových fliaš
 • Význam zberu plastu
 • Odpad patrí nepatrí na zem – Jarná vychádzka do blízkeho okolia MŠ
 • Jarné upratovanie
 • Tanček Ježka Separka a veveričky Evičky

IV/2018

Odpadový materiál PAPIER

 • Text manuál
 • Oboznámenie sa so žltým ježkom
 • Tvorba recyklovaného papiera
 • Zber papiera
 • Význam zberu papiera, oboznámenie sa s modrým ježkom
 • Skladanie, lepenie, strihanie papiera (lode, čiapky)
 • Tvorenie koláže s využitím starých časopisov (postava….)
 • Tanček Ježka Separka a veveričky Evičky

V/2018

Odpadový materiál KOV, NEBEZPEČNÝ ODPAD

 • Text manuálu
 • Zber použitých batérií – vytvorenie nádob
 • Hra: Čo je to? – pantomimicky napodobniť spotrebiče, zvuky, ktoré počujú (práčka, chladnička, výsavač, kosačka, mixér…)
 • Čo je to nebezpečný odpad, kam patrí?
 • Správna cesta – riešenie labyrintu z manuálu
 • Tanček Ježka Separka a veveričky Evičky

VI/2018

Ježko a Peťko – zhrnutie

 • Opakovanie a upevňovanie poznatkov formou kvízu
 • Tanček Ježka Separka a veveričky Evičky