Rodičovské združenie

              

                      POĎAKOVANIE SRRZ – RZ pri MŠ profesorky Márie Podhájeckej

Vážená rodičovská rada a milí rodičia,
v mene účinkujúcich detí – predškolákov našej školy sa Vám chceme srdečne poďakovať za finančnú podporu pri zabezpečení slávnostného podujatia, ktoré sa konalo dňa 7. novembra 2023 v divadle Viola pri príležitosti osláv 45. výročia od založenia materskej školy a pri udelení čestného názvu škole.
Spolupráca s rodičovskou radou znova priniesla do aktivít školy dôležitú podporu a to nielen finančnú, ale aj osobnú a preto Vám, milí členovia, patrí naša obrovská vďaka.
Naše poďakovanie patrí aj pánovi Jánovi Jurušovi z triedy Včielok, ktorý naše podujatie sponzorsky podporil reklamnými predmetmi a výrobou rekvizít na vystúpenie detí.

                                                                           Za kolektív MŠ Eva Lišková, pedagogický zástupca

 

 

 

                      Informácie SRRZ – RZ pri MŠ profesorky Márie Podhájeckej