eTwinning

Jedným z najdôležitejších prvkov programu eTwinning je spolupráca medzi učiteľmi, študentmi, školami, rodičmi a miestnymi orgánmi. V programe eTwinning učitelia pracujú spoločne a organizujú činnosti pre svojich študentov. Majú aktívnu úlohu, komunikujú, zisťujú, robia rozhodnutia, vzájomne sa rešpektujú a učia sa zručnosti 21. storočia.

https://www.etwinning.net/sk/pub/index.htm

 

Prostredníctvom projektu eTwinning sme realizovali aktivity ako je triedenie odpadu, výroba víly Lesanky, vytvorenie Loga, praktickou činnosťou v interiéri MŠ sa starali o rastlinky, počas turistickej vychádzky pozorovali tok rieky Torysy, pri príležitosti týždňa energie vyrábali veterné vrtule, vyrábali živočíchy z odpadového materiálu, po výrobe detských hudobných nástrojov z recyklovaných
materiálov si aj zaspievali hymnu školy.
Tešíme sa na ďalšie aktivity, ktoré nás ešte čakajú.
deti z triedy -motýlikov

 

https://photos.google.com/direct/AF1QipPURsKn4XH-JFXlfrpqqeBFY_LUmSgtXi581jobNC3RWiJGNeC7UdD1pmkfbr9XzQ?pli=1

https://photos.google.com/share/AF1QipPw8i8rhLq28midqZm2Cd703AOYh4W-v0m5doTjlOX3e0bL7HQAvmdBo9MkvhpdUQ?key=WFFWMEhZM3hhVTIxWVlPbjN1TUlUN3gtbFVsbWdn

 

 

 

Recyklované hudobné nástroje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokus – vzduchom naplnený balón:

 

 

Ochutnávka a vysádzanie petržlenu:

 

 

Tvorivé aktivity s prírodninami:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň vody – vytvorenie sloganu: “Zachráň vodu a a voda zachráni teba”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UN5x4LU6YKw

 

 

https://youtu.be/4eDuBZIgpcU

 

 

 

O odpade sa učia už aj škôlkari

Radi by sme vám predstavili

ojedinelý projekt

v partnerskej

spolupráci so spol. KOSIT a.s.

a Mestom Košice –

Modelové škôlky – Škôlka Ježka Separka.

Vďaka spolupráci s riaditeľkami Materských škôl

(MŠ) Muškátová, Šafárikova a

Nešporova vznikol v školskom roku 2011/2012

manuál resp. metodická pomôcka

zameraná na Environmentálnu výchovu

pre 5-6 ročné deti.

Do výchovno-vzdelávacieho programu detí v predškolskom veku

sa po prvýkrát dostáva komplexná problematika separovania odpadov,

samozrejme s ohľadom na ich vek.

Manuál „Škôlka Ježka Separka“ obsahuje na každý mesiac učebný text

o plaste, skle, papieri, kove či inom odpade a tiež aktivity a

činnosti pre deti.

Súčasťou vzdelávacieho balička je aj maňuška Ježka Separka,

maskota separovaného odpadu, cd s pesničkami,

knižka Dobrodružstvá Ježka Separka a iný propagačný materiál.

 

Cieľom projektu je vzbudiť záujem o

ochranu životného prostredia

už u tých najmenších.

Viac na: http://www.nadaciakosit.org/projekt-skolka-jezka-separka/

Plán aktivít na šk. rok 2016/2017


Mesiac

Aktivity

II/2018

„Ježko Separko sa predstavuje“

 • Bábkové divadlo: „Ježko Separko a pomocníci“
 • Čo je odpad? – druhy odpadového materiálu (plast, papier, nebezpečný odpad, kov).

 

III/2018

Odpadový materiál – PLAST

 • Text manuálu
 • Zhotovenie výtvorov z plastových fliaš, farebných vrchnákov, téglikov
 • Zber plastových fliaš
 • Význam zberu plastu
 • Odpad patrí nepatrí na zem – Jarná vychádzka do blízkeho okolia MŠ
 • Jarné upratovanie
 • Tanček Ježka Separka a veveričky Evičky

IV/2018

Odpadový materiál PAPIER

 • Text manuál
 • Oboznámenie sa so žltým ježkom
 • Tvorba recyklovaného papiera
 • Zber papiera
 • Význam zberu papiera, oboznámenie sa s modrým ježkom
 • Skladanie, lepenie, strihanie papiera (lode, čiapky)
 • Tvorenie koláže s využitím starých časopisov (postava….)
 • Tanček Ježka Separka a veveričky Evičky

V/2018

Odpadový materiál KOV, NEBEZPEČNÝ ODPAD

 • Text manuálu
 • Zber použitých batérií – vytvorenie nádob
 • Hra: Čo je to? – pantomimicky napodobniť spotrebiče, zvuky, ktoré počujú (práčka, chladnička, výsavač, kosačka, mixér…)
 • Čo je to nebezpečný odpad, kam patrí?
 • Správna cesta – riešenie labyrintu z manuálu
 • Tanček Ježka Separka a veveričky Evičky

VI/2018

Ježko a Peťko – zhrnutie

 • Opakovanie a upevňovanie poznatkov formou kvízu
 • Tanček Ježka Separka a veveričky Evičky

RECYKLOHRY

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy

správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie. RECYKLOHRY rozvíjajú vzťah detí k životnému prostrediu formou tematických hier, praktických činností, kvízov a menších projektov, ale tiež osobné skúsenosti detí pri zbere vyslúžilého drobného elektrozariadenia.

Za plnenie úloh a zber získavajú školy body, ktoré si potom môžu v špeciálnom internetovom katalógu vymeniť za rôzne odmeny charakteru výtvarných či športových potrieb, hier, školských pomôcok, alebo tiež vstupeniek do divadiel, kín a zoo. Prvom úlohou recyklohier bolo vymyslieť a nakresliť ideálny elektrospotrebič. Keďže fantázia detí je úžasná a nepozná hraníc, podarilo sa nám uspieť. S kresbou mačka vysávačka, ktorej autorkou je Sara Crugliano sme sa v kategórií materské školy umiestnili medzi piatimi najlepšími

a získali sme pre našu školu 700 bodov.

Tu je naša víťazka so svojou mačkou vysávačkou.

Sárka ĎAKUJEME

a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov 

Celoškolský zber papiera 1.6.2018

Slávnostná certifikácia programu zelená škola 2017

Dňa 5.októbra sme si v priestoroch Technickej univerzity slávnostne prevzali medzinárodný certifikát programu Zelená škola

 

Zber papiera 10.5.2017

Jarné sadenie

Jarná brigáda

Environmentálny akčný plán na certifikačné obdobie 2015/2017

Triedenie odpadu

Farebné rozdelenie kontajnerov a spresnenie druhu odpadu ktorý do nich patrí

 

Strom partnerstva 2016

Ďna 8.4.2016 sme na školskom dvore materskej školy spolu s našimi deťmi, pedagógmi a pozvanými hosťami sadili STROM PARNERSTVA.

 

 

Obhájili sme certifikát Zelenej školy

Škola v prírode 2015 – Hlboké – Bojnice

Prinášame pár záberov zo školy v prírode

Perníkové vianoce pre UNICEF

Vďaka vianočnému vystúpeniu detí pod názvom “Perníkové vianoce pre UNICEF” a vďaka všetkých Vás, sa nám podarilo usporiadať zbierku pre deti v Afrike

Škola priateľská k deťom

Tento projekt je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF.

Jej cieľom je vytvárať prostredie priateľské k deťom v školách a školských zariadeniach na základe uplatňovať ako kľúčový faktor Dohovor o právach dieťaťa. Kritéria sú stanovené Slovenským výborom pre UNICEF v súlade s podmienkami Slovenska. Ich naplňanie je prínosom pre deti, dospelých, komunitu ako aj celú spoločnosť.

Podmienkou pre účasť na projekte je splnenie nasledujúcich kritérií, ktoré boli upravené pre MŠ:

 1. Školenie o Dohovore o právach dieťaťa
 2. Informovať všetkých rodičov o účasti a samotnom projekte Školy priateľkej k deťom. (prezenčnú listina zo školenia zaslať mailom do 31. 10. 2011.
 3. Vytvoriť nástenku o právach dieťaťa a rozvojovej problematike formou blízkou deťom vo vstupnom priestore. (zaslanie fotografií nástenky mailom do 31. 10. 2011
 4. Obsiahnúť “ducha” Dohovoru o právach dieťaťa v pláne rozvoja Materskej školy a osnovách. (zaslanie mailu  s návrhom úprav pre nasledujúci školský rok do 31. 10. 2011)
 5. Venovať sa hravou formou právam detí a vytváraniu povedomia o rozvojovej problematike v rámci aktivít s deťmi. (popis aktivít a fotografie zaslať mailom za prvý polrok do 31. 1. 2012, za druhý polrok do 31. 5. 2012.)
 6. Zapojiť sa alebo vytvoriť s deťmi aktivitu podporujúcu UNICEF (Školy pre Afriku, Týždeň modrého gombíka, besiedka pre rodičov, predajná výstavka, ai.) Odporúčame zapojiť rodičov detí. (popis a fotografie zaslať mailom po každej aktivite)

Keďže naša MŠ uvedené kritéria spĺňa  a bude spĺňať stala sa súčasťou projektu ŠKOLY PRE AFRIKU.