Zmluvy 2013

Nájomná zmluva č.1 - bazén Nájomná-zmluva-č.1-bazén.pdf

Darovacia zmluve Besster s.r.o. Darovacia-zmluva-Besster-s.r.o..pdf

Nájomná zmluva č.2 - bazén Nájomná-zmluva-č.2-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.3 - bazén Nájomná-zmluva-č.3-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.4 - bazén Nájomná-zmluva-č.4-bazén.pdf

ŠEVT – zmluva o preddavkoch ŠEVT-zmluva-o-preddavkoch.pdf

Nájomná zmluva č.5 - bazén Nájomná-zmluva-č.5-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.6 - bazén Nájomná-zmluva-č.6-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.7 - bazén Zmluva-OZ-Ocomama-a-ja.pdf

Zmluva OZ Oco,mama a ja Zmluva-OZ-Ocomama-a-ja.pdf

Nájomná zmluva č.8 - bazén Nájomná-zmluva-č.8-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.9 - bazén Nájomná-zmluva-č.-9-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.10 - bazén Nájomná-zmluva-č.10-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.11 - bazén Nájomná-zmluva-č.11-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.12 - bazén Nájomná-zmluva-č.12-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.13 - bazén Nájomná-zmluva-č.13-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.14 - bazén Nájomná-zmluva-č.14-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.15 - bazén Nájomná-zmluva-č.15-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.16 - bazén Nájomná-zmluva-č.-16-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.17 - bazén Nájomná-zmluva-č.17-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.18 - bazén Nájomná-zmluvač.18-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.19 - bazén Nájomná-zmluva-č.19-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.20 - bazén Nájomná-zmluva-č.20-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.21 - bazén Nájomná-zmluva-č.21-bazén.pdf

Nájomná zmluva č.22 - bazén Nájomná-zmluva-č.22-bazén.pdf

Darovacia zmluva skrinky pre triedu Slniečka Darovacia-zmluva-skrinky-pre-triedu-Slniečka.pdf