Zmluvy 2012

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Antona Prídavku Nájomná-zmluva-bazén.pdf

Kolektívna zmluva na rok 2012 Kolektívna-zmluva-na-rok-2012.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s Mgr. Matúš Bartko Nájomná-zmluva-12012.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s ZŠ a MŠ Gregorovce Nájomná-zmluva-č.2-bazén-1.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Fraňa Kráľa Nájomná-zmluva-č3-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s RZ pri MŠ Bernolákova Nájomná-zmluva-č.4-bazén-1.pdf

Dodatok k zmluve o dodávke tepla Spravbytkomfort-dodatok-č.2.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s Mgr. Matúš Bartko Nájomná-zmluva-22012.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s Mgr. Matúš Bartko Nájomná-zmluva-32012.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s RZ pri MŠ Zemplínska Nájomná-zmluva-č.5-bazén-1.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Hviezdoslavova Nájomná-zmluva-č.6-bazén-1.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ A. Sládkoviča Nájomná-zmluva-č.-7-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Čergovská Nájomná-zmluva-č.8-bazén-1.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves Nájomná-zmluva-č.9-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s ZŠ s MŠ Kapušany Nájomná-zmluva-č.10-bazén-1.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Petrovany Nájomná-zmluva-č.-11-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Kendice Nájomná-zmluva-č.-12-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Ľubotice Nájomná-zmluva-č.13-bazén-1.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Sabinovská Nájomná-zmluva-č.14-bazén-1.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s Ľubomír Hreha Nájomná-zmluva-Divadielko.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ 9. Mája 27, Sabinov Nájomná-zmluva-č.15-bazén-1.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Čsl. Armády Nájomná-zmluva-č.16-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Grófske nádvorie 210, Fintice Nájomná-zmluva-č.17-bazén-1.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Kojatice Nájomná-zmluva-č.18-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s ZŠ s MŠ Svinia Nájomná-zmluva-č.-19-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ A. Sládkoviča, Veľký Šariš Nájomná-zmluva-č.20-bazén-1.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Sládkovičova, Prešov Nájomná-zmluva-č.21-bazén-1.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s Mgr. Matúš Bartko Nájomná-zmluva-42012.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s Mgr. Matúš Bartko Nájomná-zmluva-52012.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s Mgr. Matúš Bartko Nájomná-zmluva-62012.pdf

Darovacia zmluva s Alena Lešková Darovacia-zmluva-nábytok-Slniečka.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s ZŠ s MŠ Rožkovany Nájomná-zmluva-č.22-bazén-1.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s ZŠ s MŠ Terňa Nájomná-zmluva-č.23-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Slánska 21, Prešov Nájomná-zmluva-č.-24-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Obišovce Nájomná-zmluva-č.25-bazén.pdf

Darovacia zmluva s Katarína Hlinková Darovacia-zmluva-p.-Hlinková.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Čapajevova 17, Prešov Nájomná-zmluva-č.26-bazén1.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s Mgr. Matúš Bartko Nájomná-zmluva-9-2012.pdf

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Dodarok-č.2-k-Zmluve-o-dodávke-plynu.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Bratislavská, Prešov Nájomná-zmluva-č.27-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Mirka Nešpora Nájomná-zmluva-č.28-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Mirka Nešpora Nájomná-zmluva-č.29-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s Materská škola, Prešov Nájomná-zmluva-č.30-bazén.pdf

ZMLUVA č. 2012_360 o poskytovaní energetických služieb Spravbytkomfort-ZMLUVA_o_poskytovaní_služieb.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Kráľovnej pokoja Nájomná-zmluva-č.31-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Solivarská, Prešov Nájomná-zmluva-č.32-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s Mgr. Matúš Bartko Nájomná-zmluva-10-2012.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Volgogradská, Prešov Nájomná-zmluva-č.33-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Antona Prídavku, Prešov Nájomná-zmluva-č.34-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Čapajevova, Prešov Nájomná-zmluva-č.35-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Hviezdoslavova, Prešov Nájomná-zmluva-č.36-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Fraňa Kráľa, Prešov Nájomná-zmluva-č.37-bazén.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s Mgr. Matúš Bartko Nájomná-zmluva-11-2012.pdf

Darovacia zmluva s Ing. Iveta Jankurová Darovacia-zmluva.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s Mgr. Matúš Bartko Nájomná-zmluva-12-2012.pdf

Zmluva o prenájme nebytových priestorov s MŠ Kpt. Nálepku 7, Lipany Nájomná-zmluva-č.-38-bazén.pdf