eTwinning

Jedným z najdôležitejších prvkov programu eTwinning je spolupráca medzi učiteľmi, študentmi, školami, rodičmi a miestnymi orgánmi. V programe eTwinning učitelia pracujú spoločne a organizujú činnosti pre svojich študentov. Majú aktívnu úlohu, komunikujú, zisťujú, robia rozhodnutia, vzájomne sa rešpektujú a učia sa zručnosti 21. storočia.

https://www.etwinning.net/sk/pub/index.htm

 

Prostredníctvom projektu eTwinning sme realizovali aktivity ako je triedenie odpadu, výroba víly Lesanky, vytvorenie Loga, praktickou činnosťou v interiéri MŠ sa starali o rastlinky, počas turistickej vychádzky pozorovali tok rieky Torysy, pri príležitosti týždňa energie vyrábali veterné vrtule, vyrábali živočíchy z odpadového materiálu, po výrobe detských hudobných nástrojov z recyklovaných
materiálov si aj zaspievali hymnu školy.
Tešíme sa na ďalšie aktivity, ktoré nás ešte čakajú.
deti z triedy -motýlikov

 

https://photos.google.com/direct/AF1QipPURsKn4XH-JFXlfrpqqeBFY_LUmSgtXi581jobNC3RWiJGNeC7UdD1pmkfbr9XzQ?pli=1

https://photos.google.com/share/AF1QipPw8i8rhLq28midqZm2Cd703AOYh4W-v0m5doTjlOX3e0bL7HQAvmdBo9MkvhpdUQ?key=WFFWMEhZM3hhVTIxWVlPbjN1TUlUN3gtbFVsbWdn

 

 

 

Recyklované hudobné nástroje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokus – vzduchom naplnený balón:

 

 

Ochutnávka a vysádzanie petržlenu:

 

 

Tvorivé aktivity s prírodninami:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň vody – vytvorenie sloganu: “Zachráň vodu a a voda zachráni teba”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UN5x4LU6YKw

 

 

https://youtu.be/4eDuBZIgpcU