RECYKLOHRY

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy

správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie. RECYKLOHRY rozvíjajú vzťah detí k životnému prostrediu formou tematických hier, praktických činností, kvízov a menších projektov, ale tiež osobné skúsenosti detí pri zbere vyslúžilého drobného elektrozariadenia.

Za plnenie úloh a zber získavajú školy body, ktoré si potom môžu v špeciálnom internetovom katalógu vymeniť za rôzne odmeny charakteru výtvarných či športových potrieb, hier, školských pomôcok, alebo tiež vstupeniek do divadiel, kín a zoo. Prvom úlohou recyklohier bolo vymyslieť a nakresliť ideálny elektrospotrebič. Keďže fantázia detí je úžasná a nepozná hraníc, podarilo sa nám uspieť. S kresbou mačka vysávačka, ktorej autorkou je Sara Crugliano sme sa v kategórií materské školy umiestnili medzi piatimi najlepšími

a získali sme pre našu školu 700 bodov.

Tu je naša víťazka so svojou mačkou vysávačkou.

Sárka ĎAKUJEME

a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov