Kontaktná adresa

Materská škola profesorky Márie Podhájeckej
Bajkalská 31
080 01 Prešov

Riaditeľka MŠ: PaedDr. Renáta Gumanová

Tel: 051/ 77 19 609

Mail: ms.bajkalska@condornet.sk

IČO: 42085446
DIČ: 2022727047

www.msmariepodhajeckej.sk

Vedúca jedálne MŠ: Vladimíra Vraníková

Tel: 0948 341 881
Mail: sj.msbajkalska@gmail.com