Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove

Vážení rodičia, v prípade potreby môžete volať pani psychologičke Mgr. Ivane Feriančikovej – CPPPaP, s ktorou máme spoluprácu v rámci prípravy detí na primárne vzdelávanie. Taktiež je možné využiť pedagogicko-psychologické poradenstvo.

Prosíme volať opakovane, pretože pracuje aj prezenčne s klientmi.

Kontakt: 0918 938 814

E-mail: feriancikova.ivana@cpppap-presov.sk

https://cpppap-presov.webnode.sk/

Posted in .