Dôležitý oznam

Vážení rodičia, 
oznamujeme Vám, že v našej materskej škole máme potvrdený prípad výskytu infekčného ochorenia – hepatitídy typu A u dieťaťa zo dňa 31.5.2024.
Žiadame všetkých rodičov, aby zvýšili pozornosť pri výskyte možných symptómov (celková únava, bolesti svalov, symptómy podobné nádchehorúčka, nevoľnosť, zvracanie, bolesť brucha, strata chuti do jedla, zožltnutie kože a očných bielok, tmavý moč, svetlá stolica, zápcha alebo hnačka, svrbenie bez vyrážok a možná cholestáza, pozrite link) a dodržiavali všetky hygienické návyky vo zvýšenej miere (pri vstupe do vestibulu MŠ je umiestnený stojan s dezinfekčným gélom na ruky a taktiež aj pri vstupoch do detských šatní jednotlivých tried).
 
Ďakujeme za rešpektovanie a dodržiavanie protiepidemiologických opatrení.
                                                                                                                                                                                                                                                                      PaedDr. Renáta Gumanová – riaditeľka MŠ
Posted in .