Informačná kancelária PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV V PREŠOVE

V prípade akýchkoľvek otázok môžte kontaktovať:

PHDR. MÁRIO BARTKO

Asistent koordinátora na regionálnej úrovni Prešov

Oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA

ODBOR PREVENCIE KRIMINALITY KANCELÁRIE MINISTRA VNÚTRA SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Drieňová 22, SK-812 82 Bratislava

tel: +421 51 7082 458 | +421 908 798 306

mail: mario.bartko@minv.sk

url: https://prevenciakriminality.sk/

 

INFORMAČNÁ KANCELÁRIA PRE OBETE PREŠOV

Okresný úrad Prešov

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

prízemie, kancelária č. 02

 

Letacik_skladacka_NEW

Infoleták PO 

Posted in .