Čo už vieme

 

Predškoláci z tried kvetiniek a mravčekov navštívili ZŠ Šmeralovu. Na  hodine matematiky a v triede pre  nadané deti boli priamo zapojení do vzdelávacieho procesu. Spoločne s prvákmi plnili rôzne zaujímavé úlohy, ako počítanie geometrických tvarov, vytvárali obrázky z geometrických útvarov, na pracovných listoch vyhľadávali geometrické tvary, zatancovali si a zaspievali za doprovodu harmoniky. Do materskej školy sa vrátili plní nových zážitkov.

 

Posted in Nezaradené.