Milé stretnutie s hrdinami …

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prešove dňa 14. marca 2019 malo konferenciu svojich členov, ktorú sme spríjemnili vystúpením detí z našej materskej školy tančekom Pomaľujme svet. Vystúpenia sa zúčastnili detí z tried Slniečok a Motýľov spolu so svojimi pani učiteľkami. Pani riaditeľka PaedDr. Renátka Gumanová nás svojou prítomnosťou taktiež podporovala a povzbudzovala.

Milé stretnutie s hrdinami sa konalo v zasadačke Okresného úradu v Prešove. Svojím vystúpením sme vyčarili úsmev na tvárach ľudí, ktorí nás odmenili potleskom.

Bola to pre nás nová skúsenosť, odniesli sme si zážitok, radosť a spokojnosť, že sme rozveselili všetkých prítomných.

Tešíme sa, že aj naším vystúpením sme spríjemnili deň našich hrdinov.

               PaedDr. Silvia Maľuková

Posted in Nezaradené.