Návšteva Fakulty zdravotníckych odborov

O tom, že zdravý úsmev je naozaj dôležitý sa dňa 5.4.2019 presvedčili aj deti z našej materskej školy ( triedy: Mravce, Kvety, Slniečka , Motýliky), ktoré sa zúčastnili exkurzie na Fakulte zdravotníckych odborov v Prešove, v rámci dobrej spolupráce s Prešovskou univerzitou.

Deti zažili pekný a nezabudnuteľný deň. Oboznámili sa s profesiou zubného lekára, upevnili si poznatky o správnom čistení zubov- dentálnej hygiene, okrem práce s figurínami  si vyskúšali  prácu zubára aj na vlastnej koži, zubárske kreslo aj všetky prístroje, ktoré sú pre prácu zubára dôležité a potrebné. Za slušné správanie, dobrú pozornosť , ale najmä šikovnosť boli aj patrične odmenené -pekným diplomom, zubnou pastou a krásnou knižkou- Zdravý úsmev.

Keďže sme sa v tento deň neusmievali len my, ale aj slniečko, využili sme to a urobili si spoločnú prehliadku mesta Prešov- prezreli sme si historické budovy, divadlo a kostoly a tým sme ukončili krásne dopoludnie plné zážitkov.

Mgr. Ingrid Lapšanská

Posted in Nezaradené.