Poďakovanie

Projekt s názvom: Nové herné prvky na školské ihrisko finančne podporilo aj SRRZ – RZ pri MŠ profesorky Márie Podhájeckej sumou vo výške 6 994,00 € a dofinancovalo tak celkovú úhradu faktúr spoločne s dotáciou poslancov PSK. Moderné hracie prvky a pieskoviská s viacúčelovými krycími plachtami, ktoré slúžia ako ochrana piesku pred znečisťovaním a zároveň, aj ako výškovo nastaviteľné clony pred slnkom sú vyrobené z certifikovaných a kvalitných materiálov.
Veľké poďakovanie patrí aj riaditeľke školy PaedDr. Renáte Gumanovej, ktorá svojou aktívnou účasťou od vypracovania projektu, komunikácie s poslancami PSK, zriaďovateľom školy, úradmi, zástupcami Rodičovského združenia, dodávateľmi a následným spracovaním celej písomnej agendy až po jej realizáciu bola pilierom celého projektu.
Farebné hracie prvky oživili náš školský dvor a vyčarili úsmevy na tvárach našich škôlkárov.
Za všetky deti Vám milí rodičia a pani riaditeľka ĎAKUJEME ! ❤

Posted in Nezaradené.