Posolstvo Katarínskej burzy v MŠ profesorky Márie Podhájeckej

Dobré pocity, ktoré máme z láskavých skutkov pre druhých, sú často lepšie než to, čo robíme.
Naša radosť pochádza z toho, že dávame len tak, čisto z lásky a z nesebeckosti.
To, že sa podelíme a robíme dobré skutky, nie je z vypočítavosti, robíme to dobrovoľne,

od srdca.

Dávame, pretože je to prirodzené a správne.
Odpútame naše mysle od našich vlastných starostí.
Sebaľútosť a osamelosť už nevládne našim myšlienkam.
Dávame z čistej radosti z dávania bez potreby uznania.

Bryan Robinson

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prijali naše pozvanie a zúčastnili sa dňa 24.11.2023 na
Katarínskej burze a vianočnom detskom punči. Finančný výťažok sme sa rozhodli použiť na
podporu rodiny, ktorej detičky navštevujú našu materskú školu a nachádzajú sa vo vážnej a

ťažkej životnej situácii.

Nech nás i vás hreje ten krásny pocit, že ich náš skutok prekvapil, dojal a všetkým vyjadrujú

obrovské poďakovanie.
Požehnaný Advent!

Posted in Nezaradené.