„Ty sa hráš, ja sa hrám, my sa hráme ….“

      S touto myšlienkou sme dňa 12.09.2023 zrealizovali hrovo – edukačný projekt v našej Materskej škole profesorky Márie Podhájeckej v Prešove, ktorá nesie tento čestný názov od začiatku školského roka 2023/2024. V deň, kedy svoj sviatok oslávili všetky Márie, sme
odštartovali vo výchovno – vzdelávacom procese dominantnosť postavenia hry a hrových aktivít cez rozprávkové postavičky Marienku a Branka.

      Hra – o ktorej pani profesorka Mária Podhájecká rozprávala s edukačnou vážnosťou, prirodzenosťou a dominantným postavením v živote dieťaťa, je hra nástrojom poznávania okolitého sveta.

      Marienka a Branko svojou detskou naivitou nenápadne vtiahli deti do skutočného života v materskej škole. Obavy z prvého dňa v materskej škole, obavy z kamarátstva, obavy z novej pani učiteľky …. a strach, že im bude maminka a ocinko veľmi chýbať. Liekom proti
takémuto strachu v detskom srdiečku je hra, kreslenie, tanec, spev a sila priateľstva nielen medzi deťmi, ale aj učiteľkou.

     Po chvíli sa na školskom dvore začali hrať všetky deti našej školy nielen s pani učiteľkou, ale aj s rodičmi, ktorí boli týmto inovatívnym prístupom a samotnou prezentáciou hier nadšení. Jednotlivé triedy sa hrali edukačné hry – To som ja, Rúčky, Hladné vtáčatka, Výlet, Kocky a karty, Čo našla Marienka a hra Čo je v kufri.

      Pri pohľade na hrajúce sa deti, ktoré odrazu zabudli na svoje obavy, sme zbadali úsmev, radosť z hier a spoločne prežitého dňa.
Filozofia pani profesorky Márie Podhájeckej nech je posolstvom všetkých pedagógov:

                                               „Učme sa hrať, učme deti hrať sa,

                                                  učme sa ako učiť deti hrať sa!“

      V deťoch je naša nádej, myslenie a budúcnosť. Materská škola profesorky Márie Podhájeckej v Prešove je zrkadlom toho, čo deti skutočne potrebujú, a to je láskavý prístup, priateľstvo k deťom a deň plný hier počas dňa v našom edukačnom prostredí.
                                                                                                                                                                                                         PaedDr. Silvia Maľuková, ZRŠ

http://www.skolskyurad.presov.sk/oznamy/-ty-sa-hras–ja-sa-hram–my-sa-hrame–.html

Posted in Nezaradené.