Zábavné pracovné vyučovanie v ZŠ Bajkalskej

Deti zo slniečkovej triedy navštívili dňa 20.2.2023 prvákov v ZŠ Bajkalskej. Na hodine pracovnej výchovy si spoločne so žiakmi vytvárali  skladaním papiera psíka. Samozrejme, že psík by mal mať aj svoju búdu, tak si ju deti vyfarbili a napísali na označené miesto pre neho meno.

Ďakujeme pani učiteľke z 1.B triedy a jej pomocníkom za kreatívnu hodinu pracovného vyučovania.

 

Posted in Nezaradené.