Získali sme 1.miesto v súťaži Enviropátračka – Ochrana vody

V aprílovej Enviropátračke sme sa venovali téme “Voda a ochrana vody”. Deti plnili 7 zadaných úloh: rýmovačky, vyrábali vodnú dúhu podľa návodu, zhotovili  si jednoduchý model kolobehu vody, porozmýšľali, ako znížiť spotrebu vody, vytvorili si svoj denný pitný režim, vyrobili  vodný mlyn a naučili  sa, že voda má rôzne skupenstvá. Všetky zrealizované aktivity si môžete pozrieť v priloženej prezentácii. Za  usilovnosť získali prvé miesto a vyhrali krásne ceny.

 

 

 

 

Prezentácia: Enviropátračka apríl,ochrana vody, MŠ Bajkalská 31, Prešov

Aktivity:  Voda_enviropatracka_2022_4+

Posted in Nezaradené.