Čítanie v škole

V rámci spolupráce so základnou školou Bajkalskou trieda Motýlikov navštívila dňa 6. júna v dopoludňajších hodinách partnerskú triedu tretiakov. Zvolili primeraný a kratívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu, pretože deti z materskej školy ešte nevedia čítať, aj napriek tomu, že poznajú už skoro všetky písmenká. Tretiaci nám prečítali úryvky z knihy ,,Babka na rebríku“ od spisovateľa Dušana Dušeka. Príbehy o dnešnej rodine s rôznymi reálnymi situáciami podané vtipným spôsobom adresovaným detskému čitateľovi, nám budú spríjemňovať chvíle pred odpočinkom v prostredí našej triedy. Knihu nám naši kamaráti zo základnej školy ochotne požičali.

Deti sa spoločne obdarovali a uchovali si spomienky prežité pri vzájomnej spolupráci. Tešíme sa, že sa opäť stretneme v septembri už ako riadni školáci.

 

Katarína Grigerová

Posted in Nezaradené.