Ekopark Holá Hora 20. 09. 2018

September so sebou prináša ešte krásne letné počasie, ktoré sme využili na výchovno – vzdelávací proces priamo v prírode, tak ako je obsiahnuté v kurikule nášho Školského vzdelávacieho programu – Bajkalská rybička.

Eko park – Holá Hora ponúka možnosti pozorovania zvierat, ich mláďat, niektoré druhy vtáctva, dáva priestor na športové aktivity a spontánne hry s kamarátmi. Nóvum pre naše deti bolo

vypočuť si zaujímavosti z oblasti lesníckej a poľovníckej pedagogiky z úst študentov Lesníckej školy v Prešove. Započúvali sme sa do zvukov lesných zvierat, spoznávali ich stopy, spôsob ich života, vábenie jeleňa, hlas jelenej ruje aj samotné obrázky jednotlivých zvierat na edukačných objektoch. Prvý krát sme videli a počuli zvuky vábničiek a rohy na prilákanie/vábenie jeleňa.

Sme radi, že aj v predprimárnom vzdelávaní môžeme prispieť k ochrane svojho bohatstva – prírody. Vieme, že ju máme chrániť, udržiavať v nej poriadok, správať sa ohľaduplne, neničiť a devastovať ju. Načerpávame z nej silu a energiu. Všetky tieto atribúty sú koncipované aj v našom nadštandardnom hrovo-edukačnom projekte – Environment.

   „Chráňme si prírodu, veď slúži nám všetkým.“

PaedDr. Silvia Maľuková

Posted in Nezaradené.