Knižnica učí deti knihy milovať

Dňa 14.3.2024 trieda Mravčekov navštívila knižnicu, v ktorej sa deti zoznámili s pracovnou náplňou knihovníčky. Získali poznatky o tom, ako kniha vzniká, aké knihy poznáme, ako sú zoradené v knižnici a ako správne manipulovať s knihou. Pani knihovníčka deťom predstavila knihu, ktorá nám neslúži iba na čítanie ale aj na hranie sa. V knihe deti objavovali kúzlo bodiek, ktoré pribúdali, ubúdali, menili svoju farbu a veľkosť. Na záver si deti prezerali detské knihy a rozlúčili sa s tetou knihovníčkou so slovami, že s mamkou si prídu vypožičať knihy z knižnice.
Posted in Nezaradené.