O našom meste Prešov so ZŠ Bajkalskou

 

Naši kamaráti z triedy motýlikov na ZŠ Bajkalskej riešili veľa zadaných úloh o našom meste Prešov . Dokonca sa naučili tanečný krok – dvojkročku na pieseň ,,A od Prešova”. Odmenou im boli veľkí kamaráti, ktorí im darovali knižočky, maľovanky o meste Prešov a sladkú odmenu.

 

Posted in Nezaradené.