Materská škola na európskej ceste

Medzinárodný seminár Materská škola na európskej ceste, ktorý sa uskutočnil v slovinskej Ľubľane mal aj prešovské zastúpenie. Tatiana Daráková  z Materskej školy  Jurkovičova 17 a Renáta Gumanová z Materskej školy  Bajkalská 31 tam naberali skúsenosti z oblasti tvorby a realizácie medzinárodných projektov.

Medzinárodný seminár poskytol množstvo Materská škola na európskej cesteinformácií o programe eTwinning, ktorý sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií pre vytvorenie partnerstiev európskych škôl. „E“ je skratka pre elektronický a „twinning“ znamená partnerstvo, družba. eTwinning tiež umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou prešovské školy môžu realizovať inovatívne školské projekty v rámci edukačných aktivít v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace).

„Bolo nám cťou, že sme sa dostali do úzkeho výberu a mohli sme reprezentovať naše Mesto Prešov a Slovensko na  medzinárodnom seminári „Materská škola na európskej ceste“ v Ľubľane. Zúčastnili sme sa prednášok a workšopov. Cieľom bolo vybaviť učiteľov predprimárneho vzdelávania pre nezávislé využívanie programu eTwinning Live. Spoznali sme ako funguje platforma eTwinning, založili sme si osobný profil, vytvorili sme projekt spolupráce s názvom Rozprávková cesta Európou, do ktorého  sme získali pre spoluprácu dve učiteľky predprimárneho vzdelávania z Poľska a jednu zo Slovinska.  Naša medzinárodná skupina mala možnosť vykonávať praktické cvičenia na platforme eTwinning Live, spoznávať  jej výhody a taktiež sme zistili ako funguje Twinspace,“ zhodujú  sa obe prešovské účastníčky.

„Boli nám odprezentované najúspešnejšie projekty eTwinning a spoznali sme možnosti online nástrojov spolupráce, ktoré sú vhodné najmä pre materské školy. Nemenej dôležité boli aj osobné stretnutia s našimi kolegyňami z iných krajín. V rozhovoroch sme sa oboznamovali s predškolskou pedagogikou v tej-ktorej krajine, o témach, ktoré by sme vedeli vložiť do medzinárodných projektov a spôsoboch ako to uskutočniť,“ dopĺňajú

Materská škola na európskej cesteProgram eTwinning vytvára priestor na výmenu informácií a skúseností s kolegami, učiteľmi z Európy a ponúka možnosti ďalšieho vzdelávania. Je súčasťou európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning, predstavuje partnerstvá škôl v Európe, komunitu európskych škôl a európskych učiteľov.

Program eTwinning je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní učiteľov. Vo vzdelávacom programe je zapojených takmer 280 000 učiteľov z celej Európy, s finančnou podporou Európskej komisie a ako súčasť programu Erazmus+.

Na Slovensku má eTwinning podpornú službu NSS – Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl na Žilinskej univerzity v Žiline. V Ľubľane bol pripravený bohatý program zástupcami NSS a ambasádormi eTwinningu zo slovanských krajín – Poľsko, Bulharsko, Česko, Slovinsko, Slovensko, Bosna a Hercegovina.

„Srdečná vďaka patrí sprevádzajúcim koordinátorkám Zuzane Kolarovszkej a Kataríne Hrbáňovej z Nss  (Žilinská univerzita v Žiline), za ich profesionálny prístup a za pomoc počas celého pobytu v Slovinku,“ dodávajú učiteľky, ktoré v medzinárodnej spolupráci vidia ďalšie obohatenie možností vzdelávania, ktoré deťom vo svojich materských školách ponúkajú. .

Zdroj: https://www.presov.sk/oznamy/materska-skola-na-europskej-ceste.html

Posted in Nezaradené.