Rozprávková plavba loďou Bajkal

27. november 2018 bol pre našu materskú školu slávnostným dňom. Materská škola Bajkalská 31 v Prešove slávila 40. výročie od jej založenia. Od roku 1978 jej bránami prešlo množstvo detí predškolského veku, ktoré s láskou vychovávali pedagógovia a starostlivosť o ne zabezpečoval personál školy. Pod vedením štyroch doterajších riaditeliek škola rástla a naberala na kvalite ponúkaného vzdelávacieho procesu. Dnes patrí k jedným z vyhľadávaných predškolských zariadení v meste Prešov. Školský vzdelávací program, množstvo realizovaných nadštandardných hrovo-edukačných projektov, ponúkaných aktivít v MŠ i mimo nej, jej pridáva na šírení dobrého mena medzi rodičovskou verejnosťou. Spolupráca s domácimi i zahraničnými inštitúciami prináša pre MŠ ďalšie možnosti rozvoja a skvalitňovania edukácie.

Výročný  program sa niesol v duchu posolstva Matky Terezy

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,

ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“

Program ponúkal kvapky v rôznych podobách. Deti a pani učiteľky z tried Motýlikov, Slniečok, Mravčekov a Kvetiniek roztancovali pódium veselými skladbami o malých námorníkoch, šikovných pekároch a veselých hosťoch na narodeninovej oslave. Spevom piesní sa k radostnej atmosfére pridávali študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove  a spolu s orchestrom SZUŠ DAMA v Prešove pod vedením dirigenta Mgr. Miroslava Leška vykúzlili čarovné piesne na našej Rozprávkovej plavbe loďou Bajkal. Obrazové prezentácie zo života školy sprevádzalo živé vystúpenie prešovskej kapely Akustika. Veselou a milou kvapkou v programe bol aj náš kamarát Tomik na chodúľoch. Vzácne kvapky v príhovoroch pani primátorky mesta Prešov Ing. Andrei Turčanovej, europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika , dekanky Pedagogickej fakulty PU v Prešove doc. Ing. Jany Burgerovej,PhD.,  pani PhDr. Viery Hajdúkovej,PhD. boli venované všetkým zamestnancom MŠ. Potešila aj kvapka z Londýna, ktorú nám poslala naša bývalá kolegynka pani učiteľka Danka Bikárová- Ali. Neopakovateľnou kvapkou bol aj krst Metodického zborníka Eurorozprávky, ktorému predchádzal projekt venovaný deťom a ich najbližšiemu svetu rozprávok- Eurorozprávky. Nádhernou záverečnou kvapkou bola pieseň Krídla, ktorú pre svoju materskú školu venovala Vaneska Rumančíková, bývalá naša „škôlkárka “ pod vedením Mgr. Andreja Beleja.

Pódium sa na záver premenilo na pestré kvapky malých i veľkých. Všetkých tých, čo tvoria posádku na lodi Bajkal.

Veď slová pani riaditeľky PaedDr. Renáty Gumanovej zneli :

„ Našim cieľom je spojiť generácie a nás všetkých.“

Moderátorky programu Kvapka Bianka Vaľková a Kvapôčka Johanka Lenárthová vyslovili nádherné zamyslenie pre všetkých nás i našich hostí :

„ Tak čo, ako si sa rozhodol? Chceš byť aj ty tou kvapkou v mori?“

Prajeme všetkým našim bývalým i terajším deťom, rodičom, starým rodičom, všetkým našim bývalým i terajším zamestnancom, všetkým našim priateľom i partnerom školy, vedeniu mesta Prešov a odboru školstva, aby hodnoty, ktoré v živote ponúkajú i získavajú boli tými dôležitými kvapkami na ich osobnej plavbe životom.

                                                                              Eva Lišková


Posted in Nezaradené.