Trieda lienok v knižnici P. O. Hviezdoslava

 

Naše lienočky navštívili knižnicu P. O. Hviezdoslava na Sídlisku III, kde si vypočuli rozprávku z knihy “Hracia knižka”, obkresľovali  a vystrihovali makety rôznych tvarov a vytvárali girlandu priateľstva z písaného textu vyradených kníh. Keďže sa nachádzali v knižnici, samozrejmosťou bolo aj prezeranie si rôznych rozprávkových kníh a encyklopédií. Deti boli nadšené a odniesli si krásne zážitky.

 

 

Posted in Nezaradené.