Objavovanie krás Prešova

V dňoch 26. a 27. mája 2021 sme sa po dlhom čase opäť s deťmi z tried Včielok a Lienok vydali na potulky za hľadaním krás nášho mesta Prešova. Navštívili sme Mestskú galériu Caraffka so sídlom na Jarkovej ulici v Prešove, kde sa v dňoch od 5.5.-3.6.2021 konala výstava pod názvom: TO NAJ z prác žiakov ZUŠ Októbrova 32, Prešov. Na prehliadke výstavy sme mali možnosť vnímať krásu žiackych prác, ktoré žiarili nielen farbami, ale aj svojou nápaditosťou, tvorivosťou a rôznymi umeleckými štýlmi. Obdivovali sme talenty mladých umelcov, ich krásne diela, ktoré vznikajú v ateliéroch pod vedením pedagógov ZUŠ Októbrova 32, Prešov. A na chvíľu sa malými umelcami stali aj naše deti, keď si v pripravených tvorivých aktivitách mali možnosť vyskúšať rôzne techniky kresby ľudskej i zvieracej figúry. Zaujímavé bolo aj sledovanie krátkych animovaných filmov zo žiackej tvorby. 

Pani PhDr. Janette Langová nás v krátkosti oboznámila aj s históriou budovy Caraffovej väznice a s nositeľom jej mena generálom Caraffom. Dozvedeli sme sa aj čo to zo zaujímavých dejín Prešova. Na pamiatku si deti odniesli mincu priamo vyrazenú v mincovni generála Caraffu. Cestou späť sme si prezreli historické centrum mesta so zastávkami pri Konkatedrále sv. Mikuláša a pri budove Prešovského kolégia, kde je umiestnená aj socha generála Caraffu. Deti mali z výstavy a z tvorivých aktivít pekný umelecký zážitok a preto milí rodičia, ak hľadáte možnosti rozvíjania talentov vašich detí ateliéry ZUŠ- odbor výtvarný sú tou skvelou voľbou.
Eva Lišková, učiteľka IV.triedy

Posted in Nezaradené.