Radostný DEŇ DETÍ

 

1.jún už každoročne patrí našim najmenším – deťom celého sveta. Ani v našej materskej škole preto v tento deň nesmela chýbať oslava, detská radosť, smiech a zábava. Už od rána v triedach vyhrávala hudba, počuť bolo veselý detský spev. V tvorivých dielničkach vznikali rôzne ozdoby, indiánske čelenky, šperky a množstvo iných výtvorov.

Oslavy ďalej pokračovali na školskom dvore. Veselým hudobno-pohybovým programom nás sprevádzala pani učiteľka Zuzka Sitárčiková so svojim tímom. Deti prežívali dopoludnie v pohybových hrách a aktivitách, ktoré pre nich pripravili triedne učiteľky na jednotlivých stanovištiach. Nechýbala ani skvelá bublinková šou Žabky Čľupky, ktorá dotvárala jedinečnú a zábavnú atmosféru celého dopoludnia. Farebný padák povykrúcal deti v tanečnom kole, pavúčia sieť preverila odvahu detí, balónový slalom šikovnosť a trpezlivosť, netradičné pohybové hry súťaživosť a obratnosť a relaxačný chodníček bol odmenou pre unavené detské
nôžky po zvládnutí jednotlivých stanovíšť.

Naše poďakovanie patrí:
Rodičovskému združeniu pri MŠ Bajkalská 31 za dary pre každú triedu (hry a stavebnice) a za nové detské odrážadlá, ktorým sa deti potešili pri precvičovaní správnej rovnováhy a rozvíjaní koordinačných schopností.

Taktiež školskej jedálni pod vedením pani vedúcej Vladimíry Vraníkovej za prípravu balíčkov zdravých maškŕt pre deti a slávnostný obed, ktorý bol skvelou bodkou za našim vydareným dňom osláv sviatku detí.

Najkrajším prejavom vďaky pre nás dospelých boli žiarivé tváričky a úsmevy našich milých detí, ktorými nás obdarili za tento deň.

Eva Lišková, učiteľka IV. triedy

Posted in Nezaradené.