Veselé kompostovanie

Náš klub Strom života “Slniečko”, ktorého členmi sú deti z našej MŠ získal grant z výzvy, ktorá bola vyhlásená Občianskym združením Strom života. Naša prezenčná aktivita s názvom Veselé kompostovanie bola realizovaná 1. 7. 2024. Cieľom nášho projektu bolo naučiť deti čo najviac o kompostovaní, aký je to  proces, aké má druhy, prečo je potrebný a aké výhody nám prináša. Za pomoci pani lektorky z RCOP Ing. Marty Hrešovej sme deti naučili, že aj „odpad“ môže mať ešte svoje prínosné využitie. Ukazovali sme deťom, čo patrí a čo naopak nepatrí do kompostéra, rozdiel medzi kompostérom v interiéri a exteriéri. Zahrali sme sa hry zamerané na proces kompostovania – deti sa hrali na dážďovky v kompostéri, ktoré prekyprujú pôdu, triedili kartičky potravín, ktoré môžu a nemôžu dať do kompostéra, hľadali na školskom dvore vhodný materiál (šišky, konáre), ktorý so záhradným náradím naberali do fúrikov a odniesli do kompostéra. Vhodný bioodpad zo školskej kuchyne, ktorý  pripravili pani kuchárky sa vysypali ho do kompostéra. Deťom sa vysvetlilo, že takto budeme kompostovať počas celého roka, z čoho mali deti veľkú radosť. Potom založili podstielku pre dážďovky do vermikompostéra a našli mu vhodné miesto v interiéri materskej školy. Po skončení aktivity bolo pre deti nachystané občerstvenie z našej školskej jedálne.

 Poučili sme deti o tom, že časom nám dážďovky v kompostéri vyprodukujú užitočnú zeminu a hnojivo, ktoré potom využijú na hnojenie a presádzanie kvetov, či byliniek. Veríme, že touto aktivitou sme deti zaujali a budú chcieť kompostovať aj doma, čím oslovíme širšiu skupinu ľudí.

Posted in Nezaradené.