Výtvarná súťaž – Klnka, klnka 2021

 

Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Žilina sa poďakovalo našej materskej škole za aktívnu účasť v 4. ročníku výtvarnej súťaže: Klnka, klnka 2021 pod názvom. “Jarné ráno v našom meste” za krásne výtvarné dielo. 

Posted in Nezaradené.