ZUŠ Októbrová 32 v Prešove podporuje rozvoj grafomotorických zručností a výtvarného nadania našich škôlkarov

 

V tomto školskom roku sme ponúkli deťom predškolského veku možnosť kresliť, maľovať, modelovať, tvoriť a vytvárať, teda rozvíjať si grafomotorické a výtvarné zručnosti cez tvorivý proces nielen v materskej škole. Ďalším priestorom sú ateliéry Základnej umeleckej školy na Októbrovej ulici v Prešove, kde pôsobia vynikajúci výtvarní pedagógovia. Jednou z nich je pani učiteľka PaedDr. Ivana Pančáková, ktorá svojím odborným vedením napomáha v rozvoji ešte väčšej škály zručností našich predškolákov. Ateliér pani učiteľky pripomína rozprávkovú dielňu plnú rôznorodých farieb, materiálov, ktoré deti pretvárajú na originálne výtvarné dielka. Už sa tešíme na ďalšiu návštevu. Čo sa im podarí vytvoriť tentokrát?

 

 

 

Posted in Nezaradené.