Deň materských škôl vo farbách jesene

Oslava ku príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku v areáli Pedagogickej fakulty PU bola pre zúčastnené deti našej MŠ nezabudnuteľným zážitkom. Fakultné podujatie sa nieslo v duchu rozprávkových príbehov, úloh a zaujímavých aktivít, predostrených študentkami 2. ročníka Pedagogickej fakulty, ktoré zaujali detských návštevníkov nielen rozprávkovými kostýmami. V učebniach navodili čarovnú atmosféru, čím prirodzeným spôsobom vtiahli detského diváka do rozprávkového sveta. Radosť z riešenia zadaných úloh, vecných darov a chutného občerstvenia bola umocnená záverečným spoločným spevom a tancom všetkých zúčastnených. Boli to príjemne  strávené dopoludňajšie hodiny. Ďakujeme organizačnému tímu za pozvanie a veríme, že fakultné podujatie tohto  typu sa v budúcnosti stane tradičnou aktivitou pre fakultné materské školy, medzi ktoré patrí aj MŠ Bajkalská.

 

Posted in Nezaradené.