Na zdravom úsmeve nám záleží

Zdravý  úsmev je názov preventívneho programu vytvorený Fakultou zdravotníckych odborov, katedrou dentálnej hygieny. Sprostredkovatelia jeho obsahu sú študenti dentálnej  hygieny Prešovskej univerzity, ktorí navštívili naše zariadenie s cieľom priblížiť deťom predškolského veku základné pravidlá správnej starostlivosti ústne zdravie. V tematických aktivitách sa dozvedeli predškoláci, čo znamená dôkladná ústna hygiena a správna výživa, čo je príčinou vzniku zubného kazu. Týmto preventívnym programom  Fakulta zdravotníckych odborov prispieva k výchove detí k ústnemu zdraviu, k samozodpovednosti za vlastné zdravie.

Posted in Nezaradené.