Hoki Poki

Dňa 17.10.2017 našu materskú školi navštívilo divadielko Koki Poki v ktorom účinkovali Mgr. Art. Marcel Cebula a Mgr. Dominika Barabasová. Vďaka príbehu sa deti dozvedeli, aká dlhá doba musí prejsť, kým sa chlieb dostane na naše stoly. Divadelné predstavenie rozvíjalo u detí predstavivosť, tvorivé vnímanie a cítenie. Počas predstavenia sa deti nielen mohli dotknúť rekvizít, či účinkujúcich, ale sa stať aj súčasťou príbehu.

Mgr. Lenka Dobronská

Posted in Nezaradené.