Bubnovačka 20.11.2017

Deti v našej materskej škole sú šťastné a spokojné. Vládnu kamarátske vzťahy a spoločne sa tešíme z každého prežitého dňa. No nie však všade na svete je to tak. November je mesiac, kedy si organizácia UNICEF pripomína prijatie medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa. Ochrana detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním, prevencia týrania a Svetový deň detí sú hlavnými atribútmi vzniku Dohovoru o právach dieťaťa. Práva dieťať sú súčasťou aj nášho školského vzdelávacieho programu – Bajkalská rybička, sú viditeľne umiestnené vo vestibule školy. Práve preto sme sa rozhodli zapojiť po prvý krát, už v poradí do 4. ročníka projektu s názvom Bubnovačka – “Aby bolo deti lepšie počuť”.

Projekt sa realizoval 20. nove,bra 2017 pod záštitou Koalície pre deti Slovansko v čase od 10:00 – do 11:00 hod.

Bubnovalo sa v celej materskej škole plastovími fľašami, ktoré si deti spolu so svojimi rodičmi vlastnoručne vyrobili. Tak sme dali na vedomie, že týranie detí nám nie je ľahostajné, že svojou prácou a aktivitami sa snažíme vo výchove a vzdelávaní pôsobiť tak, aby žiadne dieťa nepoznalo bolesť, strach a neistotu.

Posted in Nezaradené.