13. ročník Olympiády v plávaní v Bajkalskej rybičke

Záver školského roka v Materskej škole Bajkalskej tradične patrí olympiáde v plávaní. Tento rok sme odštartovali už 13. ročník, ktorý sa konal v piatok 8. júna 2018. za prítomnosti Mgr. Ľudky Kravčákovej, ktorá slávnostne otvorila olympiádu úderom na gong. Verili sme aj keď piatok trinásteho sa považuje za nešťastný deň, že deťom z materských škôlv rámci Prešova a jeho okolia…

Školský poznávací výlet v Pavlovciach

Aj v tomto školskom roku sme si pre deti 5-6 ročné pripravili niekoľko výletov v rámci Nadštandardného hravo-edukačného projektu Slovensko s cieľom poznávať okolité prírodné i historické miesta. Prvý z nich sa konal v dňoch 2-3.mája 2018, keď sme s deťmi z tried Včielok, Slnečníc, Mravcov, Motýľov, Slniečok a Kvetiniek absolvovali relaxačno-pohybový program na ranči Breziny. Detisa oboznámili s históriou…

Tvorivé dielňe pre mamičky

Krásny slnečný deň bol predzvesťou milej akcie, ktorá sa konala 10. mája 2018 na dvore pri MŠ Bajkalskej. Pozvanie na strávenie tvorivého a tanečného popoludnia s blížiacim sa sviatkom maiek s radosťou prijali (nielen) mamičky, ale aj oteckovia, súrodenci či starí rodičia, ktorých srdečne privítala pani riaditeľka krásnou básničkou o mamkách. Do tejto milej akcie sa zapojilo všetkých 9 tried…

Návšteva knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove

Dńa 9.4.2018 sme navštívili s predškolákmi knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove, kde mali deti možnosť prostredníctvom rozprávkového príbehu Mýšatko a ceruzka hravou formou spoznať tajomstvá, ktoré ukrýva jedna z kníh v knižnici. Po skončení píbehu deti viedli rozhovor s pani knihovníčkou o detskej literatúre, ktorá ich zaujíma. Vypracovali si pracovný list s jednoduchými úlohami a spoločne prežívali radosť z…

Čaro perníkových vianoc na Šariši

"Kráčam tu sám tichom a tmou, bojím sa samoty, volám: Haló, počuje ma tu niekto? Odrazu stretnem sa s priateľkou- nebeskou hviezdou. Pohladí, poláska ma svojim svetielkom. Povie: Poď milý Anjelik, nie si tu sám. Dám ti dar vzácny a krásny. SVETLOM ho nazývam. To svetlo viedlo ma až na zem k Vám. Teplo a lásku prinášam Vám. Teplo a…

Oslavy Dňa materských škôl na Slovensku

Dńa 25. októbra 2017 sa skupina detí z triedy Včielok zúčastnila podujatia pri príležitosti osláv Dňa materských škôl, ktoré sa konalo v priestoroch Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Do osláv sa zapojili materské školy z Prešova a jeho okolia. Dekanka fakulty doc. Ing. Jana Burgetová, PhD. v úvode privítala všetky deti a pani učiteľky. Slovom sa deťom a pedagógom prihovorila aj…

Exkurzia vo vojenskej leteckej základni

Dňa 20. októbra 2017 sa deti z tried Slnečníc a Včielok zúčastnili edukačného programu vo vojenskej leteckej základni - Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove, ktorý si pre nich pripravil mjr. Ing. Milan Zubrický, pilot z 2. vrtuľníkovej letky a zároveň rodič našej kamarátky Natálky z triedy Slnečníc. Počas celého dopoludnia sa tak deti mali možnosť oboznámiť s rôznymi…

Bubnovačka 20.11.2017

Deti v našej materskej škole sú šťastné a spokojné. Vládnu kamarátske vzťahy a spoločne sa tešíme z každého prežitého dňa. No nie však všade na svete je to tak. November je mesiac, kedy si organizácia UNICEF pripomína prijatie medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa. Ochrana detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním, prevencia týrania a Svetový deň detí sú hlavnými atribútmi vzniku…

Hoki Poki

Dňa 17.10.2017 našu materskú školi navštívilo divadielko Koki Poki v ktorom účinkovali Mgr. Art. Marcel Cebula a Mgr. Dominika Barabasová. Vďaka príbehu sa deti dozvedeli, aká dlhá doba musí prejsť, kým sa chlieb dostane na naše stoly. Divadelné predstavenie rozvíjalo u detí predstavivosť, tvorivé vnímanie a cítenie. Počas predstavenia sa deti nielen mohli dotknúť rekvizít, či účinkujúcich, ale sa stať…