Múdra hlavička 2019

Dňa 25. 01. 2019 sa deti z triedy Mravčekov zúčastnili na vedomostnej súťaži pre predškolákov v ZŠ Bajkalská 29, Prešov v rámci niekoľkoročného projektu “Škola volá”. Tento projekt je zameraný na plynulý prechod z predškolského prostredia do základnej školy. Súťaže sa zúčastnili deti z piatich materských škôl v týchto súťažných okruhoch: matematika, zvieratá, dopravná výchova, literárna výchova, hádanky.

Za každú materskú školu súťažilo 1 družstvo piatich detí, ktoré usmerňovala žiačka základnej školy a spočítavala získané body. Súťaž bola obohatená voľným programom (tanec, spev, báseň), ktorý s deťmi pripravili pani učiteľky z materských škôl. Po slávnostnom vyhodnotení deti dostali sladkú odmenu, diplom Múdra hlavička a vrátili sa do svojich materských škôl.

Posted in Nezaradené.