Poďakovanie

 

Milí členovia Rodičovskej rady a milí rodičia,

chceme Vám v mene všetkých detí, ktoré navštevujú našu materskú školu poďakovať za krásne vianočné darčeky, ktoré nás čakali po príchode z vianočných prázdnin v každej triede.

Darčeky v celkovej hodnote 1253,94 € boli uhradené z fondu SRRZ-RZ pri MŠ Bajkalská 31, Prešov po schválení návrhov od zástupcu pedagogickej rady členmi Rodičovského združenia (zástupcov jednotlivých tried).

Pomôcky budú slúžiť nielen pre radosť, ale aj najmä pri rozvíjaní kognitívnych a manipulačných zručností detí.

Ešte raz Vám, dospelým ďakujeme.

                                                           Vaši škôlkári.

Posted in Nezaradené.