Nový typ spolupráce so ZŠ Bajkalská

Nezvyčajná forma spolupráce medzi deťmi predškolského veku a žiakmi ôsmeho ročníka, ktorá prebehla na pôde základnej školy Bajkalská ukázala, že takýto typ stretnutia dáva príležitosť pre interaktívne učenie všetkých zúčastnených. Táto myšlienka sa zrodila v mysli skúsenej pani učiteľky Matyašovej, pôsobiacej na ZŠ Bajkalská. Na základe tejto idei vytvorila p. učiteľka projekt, ktorého cieľovým zameraním je podporiť spoločnú účasť predškolákov a ôsmakov na realizácii hrových činností a úloh. Naši predškoláci boli pozvaní na dve stretnutia, ktoré sa niesli v tomto duchu.

Na prvom stretnutí ôsmaci pripravili pre deti rôzne matematické úlohy, ktoré mali vyriešiť v zaujímavých pohybových aktivitách. Na druhom stretnutí zasa boli nápomocní pri rytmických a speváckych činnostiach na hodine hudobnej výchovy. Žiaci tak mali možnosť rozvíjať schopnosť plánovať, organizovať, riadiť detskú činnosť, predškoláci si zasa precvičili nielen počítanie, priraďovanie farieb, rozlišovanie geometrických tvarov pri súťažení, ale naučili sa novú pieseň a vytvorili k nej spolu s veľkými žiakmi rytmický sprievod.

Sme presvedčení, že tento nový typ spolupráce prinesie našim predškolákom mnoho pozitívnych zážitkov z hravého učenia sa  v priestoroch základnej školy.

Posted in Nezaradené.