Čaro perníkových vianoc na Šariši

“Kráčam tu sám tichom a tmou, bojím sa samoty, volám: Haló, počuje ma tu niekto? Odrazu stretnem sa s priateľkou- nebeskou hviezdou. Pohladí, poláska ma svojim svetielkom. Povie: Poď milý Anjelik, nie si tu sám. Dám ti dar vzácny a krásny. SVETLOM ho nazývam.

To svetlo viedlo ma až na zem k Vám.

Teplo a lásku prinášam Vám. Teplo a lásku na sviatky k rodinám.

Týmito slovami sa všetkým našim hosťom, ktorí prijali pozvanie dňa 5. decembra 2017 na už tradičné podujatie Perníkové Vianoce, prihovoril maličký Anjelik so zažatým lampášom v rúčke. Rodičia, starí rodičia, súrodenci detí z tried Včielok, Kvetiniek a Slnečníc, tak boli prostredníctvom slova, spevu tancov a predovšetkým vianočných vinšov pozvaní k prežívaniu predvianočnej atmosféry, ktorú priniesol program pod názvom Čaro Perníkových Vianoc na Šariši. Hlavnou myšlienkou programu bol obraz rodiny. Rodiny svetskej, ale aj rodiny svätej. Tradície v podobe zvykov pri štedrovečernom stole, zvestovanie anjelov o narodení Dieťatka, putovanie pastierov k jasličkám, či krásne koledovanie dedinského ľudu priniesli do rodím predovšetkým nehu, lásku a zvesť, ktorá je tým pravým bohatstvom.

Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim- našim deťom z tried Včielok, Kvetiniek a Slnečníc, pedagógom a celému realizačnému tímu.

Malí koledovníci posielajú krásny vinš všetkým ľuďom dobrej vôle: “Gazdičko, gazdina, mi prišli ku Vam, Ščesce, zdravie, dluhe roky, požehnae Vaše kroky.

Eva lišková

Posted in Nezaradené.