Návšteva knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove

Dńa 9.4.2018 sme navštívili s predškolákmi knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove, kde mali deti možnosť prostredníctvom rozprávkového príbehu Mýšatko a ceruzka hravou formou spoznať tajomstvá, ktoré ukrýva jedna z kníh v knižnici. Po skončení píbehu deti viedli rozhovor s pani knihovníčkou o detskej literatúre, ktorá ich zaujíma. Vypracovali si pracovný list s jednoduchými úlohami a spoločne prežívali radosť z výsledkov. Na záver si prezreli priestory knižnice, oboznámili sa s jednotlivými časťami knižnice rozdelenými podľa žánrov literatúry a tiež sa dozvedeli informácie o tom, ako sa aj oni môžu stať novými členmi čitateľskej verejnosti.

Eva Lišková, trieda Včielok

Posted in Nezaradené.