Oslavy Dňa materských škôl na Slovensku

Dńa 25. októbra 2017 sa skupina detí z triedy Včielok zúčastnila podujatia pri príležitosti osláv Dňa materských škôl, ktoré sa konalo v priestoroch Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Do osláv sa zapojili materské školy z Prešova a jeho okolia. Dekanka fakulty doc. Ing. Jana Burgetová, PhD. v úvode privítala všetky deti a pani učiteľky. Slovom sa deťom a pedagógom prihovorila aj PaedDr. Monika Miňová, PhD., ktorá bola organizátorkou celého podujatia. Slávnostné otvorenie podujatia sprevádzal spev hymny ku Dňu materských škôl a po zaspievaní hymny boli deti rozdelené do družstiev. Aktivity, ktoré si pre ne pripravili poslucháčky PdF PU boli veľmi pútavé a zábavné. Deti plnili úlohy ako napr. brodenie sa cez močiar pomocou papierových lekien, napodobňovali jednoduché tanečné choreografie, dotvárali jesenný strom kresbou a lepením listou, podliezali tyče v rôznej výške na hudobný sprievo a pod. Pútavou atrakciou pre deti boli maskoti – myška Minnie a Sponge Bob, ktorí sa stali razom detskými kamarátmi. Nechýbali ani dekoratérky tvárí, ktoré deti zdobili jesennými motívmi. Veselé, maľované tváričky tak rozžiarili celé podujatie a krásne vystihli tému podujatia o farbách jesene. Na záver veselého dopoludnia sa deťom opäť prihovorila Paedr. Monika Miňová, PhD., ktorá poďakovala všetkým deˇťom a učiteľkám za účasť, odmenila deti malými darčekmi a diplomom a zaželala všetkým prítomným krásny čas srávený vo svojich materských školách.

Oslavy Dňa materských škôl prebiehali dňa 3. novembra 2017 aj v priestoroch našej materskej školy. V dopoludňajších hodinách v triedach prebiehali tvorivé dielne, kde deti spoločne so svojimi učiteľkami vytvárali prostredníctvom rôznych výtvarných techník vlajky a logá svojej triedy. Tie potom boli súčasťou výstavy prác detí vo vestibule MŠ. Rodičia, starí rodičia a okolitá verejnosť mali možnosť v priestore vestibulu sledovať prezentácie aktivít a projektov školynapr. Eurorozprávky, Move week a pod. V popoludňajších hodinách deti z triedy Včielok dotvárali tento sprievodný program spevom hymny MŠ a hudobno-pohybovými aktivitami v priestore vestibulu MŠ.

Takáto veselá a zábavná atmosféra sa niesla celým dňom. Deti prežívali radosť z osláv Dňa materských škôl, čo prispelo k tvrdeniu, že kolektív detí, rovesníkov a predškolské zariadenia sú dôležitou súčasťou zdravého rozvoja osobnosti dieťaťa v našej spoločnosti.

Posted in Nezaradené.