Školský poznávací výlet v Pavlovciach

Aj v tomto školskom roku sme si pre deti 5-6 ročné pripravili niekoľko výletov v rámci Nadštandardného hravo-edukačného projektu Slovensko s cieľom poznávať okolité prírodné i historické miesta.

Prvý z nich sa konal v dňoch 2-3.mája 2018, keď sme s deťmi z tried Včielok, Slnečníc, Mravcov, Motýľov, Slniečok a Kvetiniek absolvovali relaxačno-pohybový program na ranči Breziny. Detisa oboznámili s históriou chovu koní na ranči, priamo pozorovali kone vo voľnom výbehu a zároveň absolvovali jazdu na koni pod dohľadom odborných pracovníkov ranča. Následne sa vydali na turistickú vychádzku po lesnom náučnom chodníku Tajch, kde sa priamym pozorovaním i prostredníctvom informačných tabúľ dozvedeli zaujímavé informácie o rastlinách a živočíchoch nachádzajúcich sa v Slánskych vrchoch a o ťažbe a spracovaní dreva v minulosti. Na lúke v okolí lesnej škôlky strávili príjemné posedenie s občerstvením a vypočuli si príbeh s názvom Vedia stromy rozprávať? Spoločne sme si aj zaspievali a zahrali sa pohybové hry. Minerálny prameň Tajch bol príjemnou zastávkou na osvieženie sa na ceste späť. V obci Podlipníky na nás čakal chutný obed reštaurácii Lietadlo.

Naše poďakovanie patrí aj pani Ing. Marte Hrešovej, ktorá sprevádzala naše deti na ranči a zároveň si pre nich pripravila zaujímavé a pútavé aktivity v prírode s hmyzom, obojživelníkmi a rastlinami.

Už teraz sa tešíme na ďalšie nové zážitky, ktoré na nás čakajú v mesiacoch máj, jún.

Eva Lišková, trieda Včielok

Posted in Nezaradené.